Ung dating Lemvig er sucht sie kostenlos Kiel

To akademikere med forskellige uddannelser, en kulturhistoriker og en marinebiolog, får arbejde i samme by, finder et hus til familien, skole og børnehave til børnene inden for en radius af tre kilometer, sådan cirka. Transport er reduceret til et minimum, siger Lone Løhde Rye. Hendes mand, Jacob Hansen Rye, er ansat som sagsbehandler ved Kystdirektoratet og fik stillingen i forbindelsen med regeringens plan om at flytte statslige arbejdspladser fra København og ind i provinsen. Lige fra kolleger til ejendomsmæglere, der viser stor imødekommenhed. - Jeg kan ikke se, der er noget behov i dagligdagen, som Lemvig ikke kan opfylde, siger Lone og føjer til, at byen og egnen har alle de seværdigheder og trækplastre, familien værdsætter. Også han kommer til at bruge sine faglige færdigheder endnu mere.

Jacob sidder i afdelingen Kyst og Klima på Kystdirektoratet, hvor han er sagsbehandler for strandbeskyttelse og klitfredning. Og stor nok til at have de aktiviteter, vi gerne anvender i fritiden. Lone kommer fra en stilling i studieadministrationen ved Syddansk Universitet i Odense, hvor hun er uddannet, og hvor er de to traf hinanden.Oven i har mange sager ligget stille, siden det blev kendt, at afdelingen skulle flytte til Lemvig.Familien har i de seneste måneder haft nok at se til.De har indtil videre lejet et hus i Lemvig, men arbejder på at købe eget, efter at de har solgt deres hus på Fyn.

De er lige om hjørnet, fortsætter hun og fortæller, at hun efter flere år på Fyn, Sjælland og i Tyskland begyndte at længes tilbage til Jylland. Her kan jeg virkelig bruge min uddannelse og udnytte min viden om emnet til at styrke de mange spændende kulturelle projekter og aktiviteter, der er her i kommunen - og være med til sætte nye i gang, siger Lone.

Ingen af os er storbymennesker og har ikke dyrket storbylivet. - Stillingen som kulturkonsulent i Lemvig er ideel.

De har allerede fundet skole og børnehaveplads til børnene.

Men børnene og de selv har også fritidsinteresser, som de skal finde ud af, hvordan de kan dyrke i Lemvig.

Hun har brugt den første tid til at sætte sig ind i de opgaver, hun skal løse, og kommunens kulturliv - og til at skabe kontakter til personer og institutioner inden for kulturens verden.

Hun ser sin opgave som én, der skaber gode rammer for kulturlivet og støtte nye initiativer.