Single party memmingen bilder

Deze items bleven afgelopen periode liggen door de werkzaamheden van Alticom.Tevens waren alle antennes voor PI6ATV gedurende de werkzaamheden door de onderhoudsdienst verwijderd omdat het dak van de cabine groot onderhoud kreeg.Hiertoe zijn zaterdag alle nieuwe maatvoeringen genomen zodat voorbereidend werk gedaan kan worden voor plaatsing op korte termijn.

Dit betekent ook dat vanaf nu de “teller” is gaan lopen en Stichting Scoop Hobbyfonds de afgenomen energie gaat betalen die voorts voor een periode van 5 jaar wordt gesponsord door de V. Namens alle gebruikers is Hobbyscoop dankbaar voor deze prachtige sponsoring. Zo wordt op regelmatige basis een NSA (Noodstroom Aggregaat) test uitgevoerd bij verschillende torens waarbij korte spanningsonderbrekingen kunnen optreden.Voor het allerlaatste algemene nieuws – KLIK AFBEELDING Hier wordt actueel, kortstondig nieuws geplaatst, betreffende de specifieke en algemene onderwerpen op deze website, alsook ingezonden berichten van onze webbezoekers. NIEUWE QUIZ: HOUD DE QUIZPAGINA GOED IN DE GATEN en beantwoord ALLE vragen !NEDERLANDS0+++++N Ma.5-12-2016: PROPAGATIERAPPORT 40 MTR-BAND Middagscat 12. k Hz: Geen condities binnen de Benelux, ruim voldoende tot goed met Duitsland en Denemarken. 1+++++NWerkzaamheden aan Hobbyscoop site IJsselstein Posted on 4 december 2016 by Peter PA3PM Er is gisteren op hoog niveau gewerkt aan de site van Hobbyscoop in Hilversum. v=TICXOXlay GA BRON: https:// 2+++++NSCOOP: Nieuws uit de Gerbrandytoren 5 december 2016 Nieuws In de afgelopen maanden hebben de werkzaamheden in de Gerbrandytoren te IJsselstein grotendeels stilgelegen.Als je nog een goede reden zoekt om lid te worden van de V. Hierdoor blijven servers en andere kritische elementen gespaard.Reportagecabine en buismast 20161203_132517Na het vertrek uit de reportagecabine eerder dit jaar waren er nog verschillende items af te handelen.

Zaterdag hebben we alle antennes afgevoerd uit de cabine evenals de zenders van PI6ATV.

Alle antennes worden vernieuwd en staan inmiddels klaar voor ingebruikname.

Tevens is er weer een Ham Net access point geactiveerd en is een site survey uitgevoerd waar na een frisse schilderbeurt de nieuwe ATV antennes weer zullen worden geplaatst. Op de bovenste 50 meter na zijn de werkzaamheden nu grotendeels voltooid zodat het Hobbyscoop team weer in volle vaart verder kan met het optuigen van haar systemen.

Afgelopen zaterdag, 3 december, is weer hard gewerkt; We geven een overzicht van de belangrijkste vorderingen: Energievoorziening VRZA-Full-Color-Logo-10perc Eerder berichtten wij dat de Vereniging voor Radio Zend Amateurs, de VRZA, een donatie heeft gedaan om een permanente energievoorziening in de Gerbrandytoren aan te leggen voor de voorzieningen van Hobbyscoop. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen op jaarbasis omstreeks 2.400 Euro.

Ferdinand-DL/PA2FER in Bad Aibling, Zuid-Duitsland, leidt de ronde, met signalen S=7-9+. De site in de Gerbrandytoren, ook wel bekend als Zendmast Lopik, biedt onder andere plaats aan de DMR en DStar repeaters PI1UTR. Reden hiervoor was dat Alticom, de eigenaar van de toren, groot onderhoud liet uitvoeren aan voornamelijk de buismast.

OZ2/DO2HBD/p-Bert in Denemarken geeft hier een goede signaalsterkte van S=9+5d B. Naast het plaatsen van een glasvezel kabel van 200 meter naar de cabine op 220 meter hoogte is er een GPS ontvanger en antenne geplaats, zijn de vier 19 inch racks voorzien van een permanente 230 voeding, zijn defect geraakte power management schakelaars vervangen en is een eerste aanzet gemaakt tot het bekabelen van alle ATV apparatuur. De werkzaamheden bestonden primair uit het vernieuwen van delen door jarenlange verwering zoals hekwerken, een volledige schilderbeurt én het opnieuw behandelen van de tuidraden.