Find kæreste Lejre dating denmark Allerød

Hvad enten man vælger en vandretur på egen hånd gennem Sagnlandet Lejres permanente rekonstruerede miljøer fra stenalder, jernalder, vikingetid og 1800årene, overværer en af sæsonprogrammets mange events, deltager i et undervisningstilbud eller investerer i en skræddersyet oplevelsestur for sin arbejdsplads – så indgår udfordringer til både hånd og hoved som et centralt element.

For at sikre en god publikumsoplevelse lægger vi vægt på: Levendegørelse giver mulighed for formidling af den bagvedliggende forsknings styrker, svagheder og udvikling og giver beskueren lejlighed til selvstændig, kritisk stillingtagen til dagens bud på verden af i går.

Kultur- og naturoplevelser er ryggraden i Sagnlandet Lejres koncept og aktiviteter.

Her finder i huse og miljøer fra stenalder, jernalder, vikingetid og 1800-tallet samt arbejdende værksteder og gamle husdyrracer.Det hele i 43 hektar enestående natur med bakker, skove, søer og enge.Hendes Majestæt Dronningen påtog sig i 2003 at være protektor i anerkendelse Sagnlandet Lejres mangeårige indsats for eksperimentalarkæologisk forskning, undervisning og folkeoplysning.For at holde fokus i det daglige arbejde har vi omsat Sagnlandet Lejres formålsparagraf i mere inspirerende definitioner og formuleringer udtrykt i mission, vision og værdigrundlag.Sagnlandet Lejre er stiftet i 1964 for at skabe ny viden om fortiden ved forsøg.

Samtidig er Sagnlandet Lejre et stemningsfuldt og spændende udflugtsmål for hele familien.Den aktiverende formidlingsform imødekommer desuden bogligt svage, der i Sagnlandet Lejre får en succesoplevelse af at udfolde deres kreative evner, fingerfærdighed og fysiske kunnen. Sagnlandet Lejre er non-profit organisation, der formidler, forsker og underviser om vores fælles fortid.Ansættelse af et bredt sammensat instruktørkorps af studerende og elever indenfor samme discipliner sikrer en god og inspirerende kontakt til undervisnings- og uddannelsessektoren, og de tanker og ideer, der rør sig dér.Direktøren refererer til en kompetent bestyrelse af forskere, politikere og erhvervsfolk.Mødet mellem forskning og offentlighed står centralt i Sagnlandet Lejres virke og er knæsat i vedtægternes § 2.: Sagnlandet Lejres formål er at drive et forskningscenter for udførelse af etnologiske, historiske og arkæologiske eksperimenter, gennemførelse af hertilhørende forskningsopgaver og at viderebringe resultaterne gennem videnskabelige kanaler og gennem aktiv formidling og undervisning.Kvalificeret varetagelse af formålet sikres gennem Sagnlandet Lejres ledelse og ansættelse af faguddannet personale indenfor akademiske, tekniske og håndværksmæssige fag som arkæologi, historie, kommunikation, didaktik, pædagogik, landskabspleje, tekstilhåndværk, pottemageri, smedning og film/foto.