Dating regler Herlev

Der kan ikke afholdes faste ugentlige møder eller aktiviteter i Medborgerhuset, men såfremt der er plads, kan foreninger afholde en kortere møderække.Private Herlev-borgere Det er ligeledes gratis for enhver borger i Herlev, der vil have afprøvet en idé, fholde en event eller lignende. Lille Sal, 70 personer ved borde og stole: 5.000 kr.

dating regler Herlev-41

Der er dog en forudsætning, at arrangementet er åbent for alle, og at Medborgerhuset kan godkende arrangementet. Lille Sal, 70 personer ved borde og stole: 2.600 kr. Store sal, 200 personer ved borde og stole: 8.000 kr.Virksomheder Op til 3 timer Lok 3, 16 personer: 700 kr. Store sal, 200 personer ved borde og stole: 4.000 kr. Lille og Store sal kan slås sammen til ét stort lokale: 13.000 kr. Herlev kommunes forvaltninger og institutioner Lok 3, 16 personer: 200 kr Lok 5, 20 personer: 200 kr Lok 4, 40 personer: 600 kr Lille Sal, 70 personer ved borde og stole: 600 kr Store sal, 200 personer ved borde og stole: 800 kr Lille og Store sal kan slås sammen til ét stort lokale: 1400 kr. Lille Sal, 70 personer ved borde og stole: 1.200 kr.Lille og Store sal kan slås sammen til ét stort lokale: 6.600 kr. Andre kommuner og regioner samt udenbys foreninger Lok 3, 16 personer: 400 kr. Store sal, 200 personer ved borde og stole: 1.600 kr.Lille og Store sal kan slås sammen til ét stort lokale: 2.800 kr.Friivilligcenter Herlev har ansat en lille men meget engageret medarbejderstab, som alle brænder for at udvilkle og synliggøre det frivillige sociale arbejde og selvhjælp.

Vi ligger stor vægt på, at foreninger og personer som henvender sig vedrørende frivillighed føler sig godt modtaget, informeret og klædt på til deres opgaver.

Der spilles ude og hjemme efter Europacup-regler ligesom mod KSG.

Lokale foreninger og grupper Lokale foreninger og andre grupper, hjemmehørende i Herlev, kan benytte huset gratis efter ansøgning.

I er altid velkomne til at kontakte os med gode ideer, spørgsmål eller komme forbi og se vores hus.

Vi har brugt de sidste par år på at modernisere og effektivere firmaet sådan, at vi er klar til nye udfordringer og de krav som stilles til entreprenører i fremtiden.

Hoverby AS blev etableret i 1896 og beskæftiger sig idag primært med renovering og vedligeholdelse af kontorer og ejendomme samt forsikringsskader, boligforeninger og -selskaber.