Dating profil Nordfyns

Her spørger styrelsen kommunen, om den skriftlige erklæring fra lodsejerne betyder, at man vil trække ansøgningen om midler til en for-undersøgelse af vådområdet ved Fjordmarken tilbage.

Siden forsommeren har borgere, virksomheder og landmænd flere steder kæmpet mod Nordfyns Kommune.

Fælles for dem har været, at de ikke har følt, at kommunen - administration så vel som politikere - har villet høre deres protester mod planlagte vådområder.

De berørte borgere har været frustrerede over processen, over kommunens afvisning af en direkte dialog og over ikke at blive hørt, når beskeden har været, at kommunen skulle droppe projekterne.

Nu har vi givet klar besked én gang til, og så håber jeg, at de vil glemme projektet, forklarede Birgit Fribo, der sammen med sin mand driver et mindre landbrug ved Fjordmarken.

Fælleserklæringen, som omfatter mere end 90 procent af det berørte areal, blev sendt til Centrovice den 20. Landbrugsorganisationen videresender straks erklæringen til miljø- og teknikforvaltningen i Nordfyns Kommune, mens den først kommer frem til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning den 2. Nordfyns Kommune underkender skriftlig erklæring i e-mail - Jeg er ikke klar over, at der er kommet en henvendelse fra Naturstyrelsen, hvor de spørger, om projektet stadig er relevant at arbejde videre med.

Underskriftsindsamling mod projekt ved Fjordmarken Frustrationerne fik i oktober en næsten enig gruppe lodsejere ved området Fjordmarken til at lave en fælles skriftlig erklæring stilet til tre instanser - nemlig Nordfyns Kommune, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og landbrugets organisation Centrovice.Her gør de det klart, at de ikke vil afgive jord til det planlagte vådområde.Jeg kender heller ikke før fredag i sidste uge ordlyden af det svar, som administrationen sender til Naturstyrelsen.Franz Rohde, Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Nordfyns Kommune, Kons. november - skriver Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning direkte til miljø- og teknikforvaltningen i Nordfyns Kommune.- Hvis der bliver lavet vådområde herude, så bliver jeg sorteper i det spil, sagde Henrik Petersen, der dyrker løg og græskar i området.- Vi kan ikke fortsætte vores landbrug på ejendommen her, hvis det her projekt bliver gennemført.