Date ideer Guldborgsund

Møde med kommunen: Der har 8været afholdt opstart af dialogmøde med kommunen (lokalråd). Arja fra bestyrelsen blev tilknyttet projektet og er nu bosætningsambassadør, og har lagt rigtig mange timer i dette projekt.

De vil gerne mødes igen, men med en dagsorden/punkter. eks manglende busskure, cykelsti, Rågelundevej og hvad vi ellers har af ønsker for området. Der har været event i Holland og flere familier har været på besøg i Guldborgsund Kommune og privat hos Arja, hvor de har har spist middag og er blevet vist rundt i området.

Torben finder løbende kandidater til vores tilflytterpakker. Arrangementet sluttede med Irenes dejlige hjemmelavede suppe. Der har været en artikel i Fritidsnyt, hvor der fortælles om en pulje fra kommunen, som kan søges af alle landsbyer og bysamfund under 3000 indbyggere, til byforskønnelser og lign. Med et kig tilbage på året der gik, har det det været et år megen aktivitet. Vejret var med os og mange børn som voksne havde en dejlig eftermiddag. Det er ingen hemmelighed, at mange mindre byer landet over også på Lolland- Falster trues af affolkning, butiksdød og forfald.

Derved sikres rimelige vilkår for cyklister hele vejen mellem Nysted og Nykøbing. Har taget kontakt til kommunen (Søren Andersen) som vil sætte kommunens IT- afdeling på sagen. Formålet var helt klart, nemlig at få nogen til at flytte hertil.På næste møde laves dagsorden og Helle forhører sig om mulig dato. Så hvis nogen af Jer har lyst til at åbne jeres hjem for evt, tilflyttere så sig endelig til. Alle foreninger er meget velkomne med en eller anden form for aktivitet. Vi talte om nye/spændende/sjove ideer til nogen aktiviteter til Mølledagen søndag den 19/6. Man kontakter Gitte Krog (54731998) fra forvaltningen, hvis man har nogle steder hvor der kunne være behov for at få plantet langs vejene. Vi skal være landsbyen, som er rig på aktiviteter, som har en dejlig natur, og har et godt sammenhold og så skal vi være gode til at informere pressen. TV2 øst har været i Kettinge /Frejlev 2 gange i foråret. Med kig tilbage på året der gik, har det det været et år megen aktivitet. I år havde vi arrangeret Annette Svåbæk til at underholde med musik og fortællinger om Livet til vores sommersang i grusgraven.Tirsdag den 292016 deltog Helle og Ole i et kort møde med Jens Jensen, Nysted og Omegns Fællesråd. Helle sørger for diverse ting til udskænkning af gløgg (krus, syltetøj osv.) Lone husker dug og opøserske. Vores traditionelle Sct Hans i grusgraven med grill og hyggeligt samvær var igen velbesøgt. Vi gentager succesen igen i år tirsdag d.13 august kl 19.00, hvor vi har arrangeret Duo Liva til at underholde med guitar og sang.På mødet aftaltes det at man i fællesskab vil forsøge at påvirke kommunen i forbindelse med den budgetterede vejudvidelse / cykelsti langs Rute297 mellem DLS-rundkørselen og Fuglsang. I løbet af sidste efterår blev vi i bylavet spurgt fra Guldborgsund Kommune om, vi havde lyst til at deltage i et projekt omkring bosætning i kommunen.

Der er mulighed for at få del i en innovationspulje hos Coop hvis vi finder på en aktivitet sammen med Daglibrugsen. Ole orienterede at der er mulighed for at få plantet træer rundt om i kommunen fra en pulje, som ikke er blevet brugt. Ideerne er der og der dejlige er at mange gerne vil være med til at gøre et eller andet, hvis man bare bliver spurgt. På det sidste bestyrelsesmøde diskuterede vi muligheden for at få revet gamle rønner ned. Derudover har vi snakket om at plante blomsterløg langs grusgraven ud mod landevejen Det kunne se flot ud. Den skal fremover annonceres ved lokale opslag, hjemmesiden og facebook.3. Her kunne de fortælle lidt forskellige historier til journalisten, som hun kan bruge i sit afgangsprojekt om fællesskaber og traditoner. I en lille by landsby Vestervig Thy med ca 650 indbyggere. - Møde med journalist om fællesskaber og traditioner: Journalisten deltog i Knækkerygmarchen sammen med Ole og Helle. Der kan ydes støtte til redrivning af nedslidte huse og tomme, private erhversbygninger, visse renoveringer af boliger samt oprydning på private ejendomme. Vores traditionelle Sct Hans i grusgraven med grill og hyggeligt samvær med var igen velbesøgt. Vi er mange som er berørt af denne kedelige udvikling og som spekulerer på hvad der kan for gøres for at forhindre dette. Husk næste år at Dagplejen skal på kortet, hvis de er med. Borgerne begyndte en fælles kamp mod udviklingen og har i de sidste 8 år arbejdet intenst med at rive faldefærdige huse ned eller sætte dem i stand, rydde op og anlægge grønne områder. Byen er blevet pænere og der er kommet en del tilflyttere til. Vi er mange, som på den ene eller anden måde gør et stykke frivilligt arbejde og som gerne vil. Her tog beboerne sagen i egen hånd ,da man kunne konstatere at antallet af tomme huse voksede.