single kontaktbörsen kostenlos Wiesbaden Dansk date Viborg

- Der er tale om et lettere redigeret udtræk fra bladet, hvorfor det samme foredrag kan forekomme flere gange. Amager Slægtshistoriske Forening Foredrag: Områdeleder Jan Pedersen, Rigsarkivet kommer og fortæller om matrikler, skøder, brandtaksationer og andet, der hører ejendomshistorie til.

Ud over dagens emne bliver der sikkert også tid til at fortælle historier fra de mange gemmer i arkiverne. historien om Sine Jensen, tyveriet af Guldhornene og andet godt.

Foredrag om Grenaa bys historie set på gamle postkort ved posthistoriker Erik Sørensen, Grenaa.

Et lokalhistorisk tilbageblik på Grenaa by illustreret af foredragsholderens unikke samling af gamle postkort.

SLÆGTS- OG LOKALHISTORISK FORENING DJURSLAND Foredrag om Den Danske Kaffehistorie ved seniorforsker Et levende indblik i danskernes dagligdag med kaffen fra 1660 og helt op til vor egen tid. professor Tony Martin fortæller om, hvorledes Christian V's Matrikel og forarbejderne hertil kan bruges som kilde af slægtsforskere og lokalhistorikere. Foredrag om tyske flygtninge i Danmark 1945-49 ved museumsinspektør John V. I begyndelsen af 1945 kom 250.000 østtyske flygtninge over Østersøen til Danmark og blev placeret i lejre over hele landet – også flere steder på Djursland.

Foredraget beretter om dagligdagen i lejrene og flygtningenes videre skæbne.

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund Uægte børn og arme kvinder (DIS) V/Michael Dupont.

Alle slægtsforskere har uægte børn blandt deres aner, men mange kender ikke mulighederne for at finde oplysninger om den "udlagte barnefar" og hans forhold til den ugifte mor. I foråret 1893 kom de første 400 polske landarbejdere til Lolland for at arbejde i roemarkerne.Vi skal se på, hvad faderskabssager er ..læs videre på hjemmesiden Svenske jernbanearbejdere, roepolakker og andet godtfolk. Det var startskuddet til 36 års arbejdsindvandring af de såkaldte roepolakker, der som sæsonarbejdere kom til Danmark for at dyrke sukkerroer….Læs videre på hjemmesiden Danskerne i fest og glæde v/ Pia & Per Sørensen.Listen herunder viser de seneste års foredrag i SSF's medlemsforeninger.Oversigten er hentet fra bladet Slægten, og de nyeste numre af bladet listes øverst. via din browser med "Ctrl+F" eller via hjemmesidens søgefunktion.Vi skal denne eftermiddag beskæftige os med danskerne i fest og glæde.